A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
अजिंक्य भारत अजिंक्य जनता

अजिंक्य भारत अजिंक्य जनता
ललकारत सारे
ध्वज विजयाचा उंच धरा रे

मातीमधल्या कणाकणातुन
स्वातंत्र्याचे घुमते गायन
प्रगतीचे रे पाऊल पुढले
संघटनेचा मंत्र जपा रे

भाग्यवान ते जवान सगळे
हासत खेळत रणी झुंजले
स्वातंत्र्यास्तव मरण जिंकले
मान राखला मातृभूमीचा रे

इतिहासाच्या पानोपानी
बलिदानाची घुमती गाणी
धनदौलत रे देऊ उधळून
पराक्रमाचे गीत गाउया रे