A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
खरा तो एकची धर्म

खरा तो एकची धर्म । जगाला प्रेम अर्पावे ॥

जगी जे हीन अति पतित
जगी जे दीन पददलित
तया जाऊन उठवावे । जगाला प्रेम अर्पावे ॥

जयांना कोणि ना जगती
सदा ते अंतरी रडती
तया जाऊन सुखवावे । जगाला प्रेम अर्पावे ॥

समस्ता धीर तो द्यावा
सुखाचा शब्द बोलावा
अनाथा साह्य ते द्यावे । जगाला प्रेम अर्पावे ॥

सदा जे आर्त अति विकळ
जयांना गांजिती सकळ
तया जाऊन हसवावे । जगाला प्रेम अर्पावे ॥

कुणा ना व्यर्थ शिणवावे
कुणा ना व्यर्थ हिणवावे
समस्ता बंधु मानावे । जगाला प्रेम अर्पावे ॥

प्रभुची लेकरे सारी
तयाला सर्वही प्यारी
कुणा ना तुच्छ लेखावे । जगाला प्रेम अर्पावे ॥

जिथे अंधार औदास्य
जिथे नैराश्य आलस्य
प्रकाशा तेथ नव न्यावे । जगाला प्रेम अर्पावे ॥

असे जे आपणापाशी
असे जे वित्त वा विद्या
सदा ते देतची जावे । जगाला प्रेम अर्पावे ॥

भरावा मोद विश्वात
असावे सौख्य जगतात
सदा हे ध्येय पूजावे । जगाला प्रेम अर्पावे ॥

असे हे सार धर्माचे
असे हे सार सत्याचे
परार्थी प्राणही द्यावे । जगाला प्रेम अर्पावे ॥

जयाला धर्म तो प्यारा
जयाला देव तो प्यारा
तयाने प्रेममय व्हावे । जगाला प्रेम अर्पावे ॥
गीत - साने गुरुजी
संगीत -
स्वर-
गीत प्रकार - स्फूर्ती गीत, प्रार्थना
  
टीप -
• काव्य रचना - मे १९३४, धुळे तुरुंग.
• या गीताचे मूळ ध्वनीमूद्रण आमच्याकडे नाही. आपल्याकडे असल्यास, कृपया aathavanitli.gani@gmail.com या इ-पत्त्यावर पाठवा. ते रसिकांना ऐकण्यासाठी इथे उपलब्ध करून दिले जाईल.
मोद - आनंद
विकल - विव्हल.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.