A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
हा खचित दिसे मम

हा खचित दिसे मम भाग्यकाल ।
मोहुनि त्यांच्या कपटभाषणा ।
नाहि सोडिलें सदन काल ॥

श्रीयुत हे संभाविति दाविति ।
परिं आचरणीं उलट चाल ॥

भल्या, हीन मग गणिका आम्ही ।
उघड घालितो मोहजाल ॥
गीत- गो. ब. देवल
संगीत - गो. ब. देवल
स्वर - बालगंधर्व
नाटक- संगीत संशयकल्लोळ
राग- पूर्वी
चाल-वाट चलत छेडत
गीत प्रकार - नाट्यगीत