A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
हा खचित दिसत मम

हा खचित दिसत मम भाग्यकाल ।
मोहुनि त्यांच्या कपटभाषणा ।
नाहिं सोडिलें सदन काल ॥

श्रीयुत संभाविति हे दाविति ।
परिं आचरणीं उलट चाल ॥

भल्या, हीन मग गणिका आम्ही ।
उघड घालितों मोहजाल ॥
गीत - गो. ब. देवल
संगीत - गो. ब. देवल
स्वर- यशवंत लोलेकर
नाटक - संशयकल्लोळ
राग - पूर्वी
चाल-वाट चलत छेडत
गीत प्रकार - नाट्यसंगीत
गणिका - वेश्या.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.