A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
ना साहवे विराणी

ना साहवे विराणी सौख्यात गायिलेली
रामायणात माझ्या सीता कशास आली

वनवास का विधीने भाली तुझ्या लिहावा
द्रष्टा असोनी मी का सार्‍या जनी कथावा
संकेत संकंटांचा मिरवीत ऐशी भाली
रामायणात माझ्या सीता कशास आली

दारी तुझ्या फुलावा बहरून कल्पवृक्ष
परि तू वनी फिरावे मोजित खंक लक्ष
माझ्या मना पटेना होतीस भाग्यशाली
रामायणात माझ्या सीता कशास आली
खंकर - खडा.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.