डोकं फिरलंया बयेचं

डोकं फिरलंया बयेचं डोकं फिरलंया
हाताला धरलंया म्हणिते लगीन ठरलंया

हिला भरलंया न्यारं पिसं, ही पाही ना रातंदिस
साडी सोडून इजार नेसं, हिंडे घेऊन मोकळे केस
वारं भरलंया अंगात वारं भरलंया
हाताला धरलंया म्हणिते लगीन ठरलंया

मन नाही हिचं स्थिर, हिला राहिला ना धीर
नजरेचा मारते तीर, हिची नजर ती भिरभिर
भुतानं घेरलंया हिला भुतानं घेरलंया
हाताला धरलंया म्हणिते लगीन ठरलंया

काय सांगावी परवड, झोपेत ही बडबड
झाली घरात ही धडपड, बया झालीया वरचढ
कोंबडं आरलंया ज्वानीचं कोंबडं आरलंया
हाताला धरलंया म्हणिते लगीन ठरलंया

नवानवाच नखरा दावी मग बळंच म्हस्का लावी
सारं करून देते नावी सांगे संदीप तो अनुभवी
पाणी मुरलंया कुठंतरी पाणी मुरलंया
हाताला धरलंया म्हणिते लगीन ठरलंया
गीत- मधुकर घुसळे
संगीत - विठ्ठल शिंदे
स्वर - आनंद शिंदे
गीत प्रकार - लोकगीत
इजार (विजार) - Trousers / Pants.

 

Random song suggestion
मराठीवर प्रेम करता ?    शेअर करा