A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
आभाळिचा चांद माझ्या

आभाळिचा चांद माझ्या आज अंगणात, बाई
पंढरिचा राया दळी जनीच्या घरात

किती करी काम देवा घेई रे विसावा, देवा
हेच ऐक एवढे रे मान किती घ्यावा
घन:श्याम विठ्ठला रे पंढरीच्या नाथा, देवा
धावुनिया भक्तापाठी वृथा शीण वाया
जरा थांबु दे रे देवा कोमल हे हात, तुझे
पंढरिचा राया दळी जनीच्या घरात

किती माझ्यासंगे गाऊनिया गाणी, देवा
भागलासि आता तू रे चक्रपाणी
कटी पीताम्बर शोभे गळा वैजयंति माळा
असा हरि गरिबाच्या झोपडीत झोपी गेला
सावळीच गोजिरी ही मूर्ति सदा नयनात
पंढरिचा राया दळी जनीच्या घरात
कटि - कंबर.
चक्रपाणि(णी) - हातात सुदर्शनचक्र असलेला- विष्णू / विष्णूचा आठवा अवतार- कृष्ण.
भागणे - थकणे, दमणे.
वैजयंती - विष्णूच्या गळ्यातली काळी माळ.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.