A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
आधार तू जीवनी

सोनफूल तू, रानवेल मी, सोड हा अविचार तू
आधार तू, जीवनी आधार तू!

कोठली मी? तू कुणाचा? योग आला दो जिवांचा
शून्य माझ्या अंतरीचा उजळला अंधार तू!

चांदण्याचा हा फुलोरा, रोमरोमी ये शहारा
दिवसरात्री उधळला रे आगळा शृंगार तू

तू विसावा प्राणनाथा, प्रीतीचा सौभाग्यदाता
सोनियाच्या पाउलांनी दिपविला संसार तू
आगळा - अग्रेसर / श्रेष्ठ / जास्त / अधिक / वैशिष्ट्यपूर्ण.