A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
आधार तू जीवनी

सोनफूल तू, रानवेल मी, सोड हा अविचार तू
आधार तू, जीवनी आधार तू !

कोठली मी? तू कुणाचा? योग आला दो जिवांचा
शून्य माझ्या अंतरीचा उजळला अंधार तू !

चांदण्याचा हा फुलोरा, रोमरोमी ये शहारा
दिवसरात्री उधळला रे आगळा शृंगार तू

तू विसावा प्राणनाथा, प्रीतीचा सौभाग्यदाता
सोनियाच्या पाउलांनी दिपविला संसार तू
आगळा - अग्रेसर / श्रेष्ठ / जास्त / अधिक / वैशिष्ट्यपूर्ण.

 

Print option will come back soon