A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
आई बघ ना कसा हा दादा

आई, बघ ना कसा हा दादा?
मला चिडवायचं हाच याचा धंदा !

बाहुलीचं लग्‍न लावता आम्ही
म्हणतो, "नवरदेव आहे मी
आता मलाच मुंडावळी बांधा !"

कधी मोठेमोठे करतो डोळे
कधी उगाच विदुषकी चाळे
भारी खट्याळ नाही मुळी साधा

दादा भलताच द्वाड आहे आई
खोड्या करून छळतो बाई
याला ओवाळायची नाही मी यंदा

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.