A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
आज एकांतात हळवी वेदना

आज एकांतात हळवी वेदना गंधीत झाली
अंगप्रत्यंगात हलके चांदण्यांची हाक आली

आर्जवी डोळ्यांत माझे गीत रेंगाळून होते
त्याच डोळी हळद गोरी रात्र शृंगारात न्हाली

ती दिवा विझवून होती, मी पहाटे जागलो
ठेउनी ओळी दिव्यांच्या ती पुढे मार्गस्थ झाली

एकदा हिरव्या ऋतूचा बहर स्वप्‍नांतून आला
हरवल्या दिवसास माझ्या साक्ष कवितेची मिळाली

 

Random song suggestion
  पद्मजा फेणाणी-जोगळेकर