A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
आज कळीला एक फूल भेटले

आज कळीला एक फूल भेटले
हृदय चोरिले, कुणी हृदय चोरिले

असा कसा लपुनछपुन चोर घरी आला
अजाणतेपणी कसे न्याहाळिले त्याला
काही कळेना, मला काय वाटले

बावरली, आतुरली, मोहरली प्रीती
पंख फुटे लहर उठे, गीत जुळे ओठी
प्रणयसुखाचे मनी भाव साठले

घडोघडी मनोमनी भास नवे नवे
जवळ दिसे दूर असे, तेच मला हवे
एक हरवले, आज एक शोधिले
गीत - जगदीश खेबूडकर
संगीत - प्रभाकर जोग
स्वर- आशा भोसले
चित्रपट - कुंकवाचा करंडा
गीत प्रकार - चित्रगीत

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.