A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
आज तुजसाठी या पाउलांना

आज तुजसाठी, या पाउलांना, रे पंख फुटले
झनक झन झन्‌, मदिर सरगम, अधीर मन झाले

प्रीती अनोखी आली बहारा
देही नशेचा नाचे पिसारा
धुंदीत जग हे आता नहाले

आतुर धरणी भेटे नभाला
आता किनारा नाही सुखाला
नाते युगांचे फुलले निराळे
मदिर - धुंद करणारा.