A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
आकाश पांघरूनी जग शांत

आकाश पांघरूनी जग शांत झोपले हे
घेऊन एकतारी गातो कबीर दोहे

गगनांत हासती त्या स्वप्‍नील मंद तारा
वेलीवरी सुखाने निजला दमून वारा
कालिंदीच्या तिरी या जळ संथ संथ वाहे

भरला स्वरात त्याच्या भक्तीतला सुगंध
ओठांत आगळाच आनंद काही धुंद
त्याच्या समोर पुढती साक्षात देव आहे

काहूर अंतरींचे भजनात लोप होई
भक्तीत श्रीहरीच्या मन हे रमून जाई
उघडून लोचनांना तो दिव्य रूप पाहे
गीत - मधुकर जोशी
संगीत - दशरथ पुजारी
स्वर- सुमन कल्याणपूर
राग - भैरवी
गीत प्रकार - भावगीत
आगळा - अग्रेसर / श्रेष्ठ / जास्त / अधिक / वैशिष्ट्यपूर्ण.
कालिंदी - यमुना नदी. कालिंद पर्वतातून उगम पावलेल्या यमुना नदीस कालिंदी म्हणूनही संबोधण्यात येते.