A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
आली रसाळ आंबेवाली

आली रे आली, अरे आली
आली रसाळ आंबेवाली

तारुण्याची वेल जणू ही
फलभारे वाकली
आंब्याहुनही मोहक कांती
गाली रसरसली

आंब्यामधल्या गाभ्याची
भाळी चिरी का रेखिली?
धुतली बाठी दिसे हनुवटी
किंचित ही वळली

चोच राघुची जणू नासिका
आंब्यावर टपली
फळाहुनीही हिच्या रुपाची
भूल मला पडली
चिरी - बारीक रेघ / कुंकू.