A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
आठवणी दाटतात

आठवणी दाटतात ! धुके जसे पसरावे
जे घडले ते सगळे सांग कसे विसरावे

विसरावे नाव-गाव आणि तुझे हावभाव
मूक भाव नजरेतील हृदयाला उमजावे !
आठवणी दाटतात !

रात्र अशी अंधारी, उरलेली संसारी
सोबतीस पहाटेस विरहाचे स्वप्‍न हवे !
आठवणी दाटतात !

स्वप्‍नातील जादु अशी, मज गमते अविनाशी
प्रेम तुझे सत्य गमे, त्यास कसे विसरावे?
आठवणी दाटतात !

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.