A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
आवडीनें भावें हरिनाम

आवडीनें भावें हरिनाम घेसी ।
तुझी चिंता त्यासी सर्व आहे ॥१॥

नको खेद धरूं कोणत्या गोष्टीचा ।
पति तो लक्ष्मीचा जाणतसे ॥२॥

सकळ जीवांचा करितो सांभाळ ।
तुज मोकलील ऐसें नाहीं ॥३॥

जैसी स्थिति आहे तैशापरी राहें ।
कौतुक तूं पाहें संचिताचें ॥४॥

एका जनार्दनीं भोग प्रारब्धाचा ।
हरिकृपे त्याचा नाश आहे ॥५॥
गीत - संत एकनाथ
संगीत -
स्वर- भार्गवराम आचरेकर
गीत प्रकार - संतवाणी
मोकलणे - पाठविणे / मोकळा सोडणे.
संचित - पूर्वजन्मीचे पापपुण्य.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.