A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
अभिलाषा

आयुष्याचे हे चक्र चालते साद घालते आशा
स्वप्‍नांमागून सत्य धावते ही दैवाची रेषा
जन्मापासून कोण खेळवी तुलाच नाही ठावे
हवेहवेची हाव सरेना किती हिंडशी गावे
ऐक सुखाचा मार्ग मानसा सोड सोड अभिलाषा
अभिलाषा.. अभिलाषा..
गीत - सौमित्र
संगीत - अशोक पत्की
स्वर- आरती अंकलीकर-टिकेकर
गीत प्रकार - मालिका गीत
  
टीप -
• शीर्षक गीत, मालिका- अभिलाषा, वाहिनी- झी मराठी.
अभिलाष(षा) - इच्छा, लालसा / तृष्णा.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.