A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
अहो इथं मांडिला

अहो, इथं मांडिला इष्कबाजिचा अन्‌ श्रृंगाराचा हाट!
मोल पुरेसे मोजा आणिक, खुशाल लावा हात!

माल मांडला नवा नवा
गाल नरम जणु गरम खवा
हा ओठाचा शराब-पेला भरला काठोकाठ!

नारिंगाची रसाळ जोडी
बघा रसरसे तयात गोडी
तुमचे जप तप फळास आले सुबक तयाचा घाट!

मदन-धनूसम भुवई छान
लखलखते नयनांचे बाण
काय हवे तुज बोल राजसा! नको उद्याची बात!
नारिंग - संत्रे.
हाट - बाजार.