A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
अहो इथं मांडिला

अहो, इथं मांडिला इष्कबाजिचा अन्‌ श्रृंगाराचा हाट !
मोल पुरेसे मोजा आणिक, खुशाल लावा हात !

माल मांडला नवा नवा
गाल नरम जणू गरम खवा
हा ओठाचा शराब-पेला भरला कांठोकाठ !

नारिंगाची रसाळ जोडी
बघा रसरसे तयात गोडी
तुमचे जप तप फळास आले सुबक तयाचा घाट !

मदन-धनूसम भुंवई छान
लखलखते नयनांचे बाण
काय हवे तुज बोल राजसा ! नको उद्याची बात !
नारिंग - संत्रे.
हाट - बाजार.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.