A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
अहो इथं मांडिला

अहो इथं मांडिला इष्कबाजीचा अन्‌ श्रृंगाराचा हाट
मोल पुरेसे मोजा आणिक खुशाल लावा हात

माल मांडला नवा नवा, गाल नरम जणू गरम खवा
हा ओठांचा शराब पेला भरला काठोकाठ!

नारिंगाची रसाळ जोडी, बघा रसरसे तयात गोडी
तुमचे जपतप फळास आले, सुबक तयाचा घाट!

मदनधनूसम भुवई छान, लखलखते नयनांचे बाण
काय हवे तुज बोल राजसा! नको उद्याची बात!
हाट - बाजार.