A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
आकाशींच्या अंतराळीं

आकाशींच्या अंतराळीं
तारकांना तेज चढे
तुझीमाझी प्रीति जडे

परसांतल्या फुलांचा
वास कोनाकोनीं खुले
तुझामाझा श्वास मिळे

काजव्यांच्या प्रकाशांत
तरुलता एक होत
तुझेमाझे गळां हात

दूर निळ्या शेवटांत
व्योम-धरेचें मीलन
तुझेंमाझें आलिंगन

बारा पानांच्या दाटीत
किती कोंडलासा वाटे
तुझामाझा कंठ दाटे

आनंदाचें दहींवर
रात्र खालीं फार ढाळे
अश्रू तुझेमाझे डोळे

रातकिडे गीत गाती
अंगाई फुलांना लागे
आतां तूं-मी नको जागे !
गीत - कवी अनिल
संगीत - जी. एन्‌. जोशी
स्वर- जी. एन्‌. जोशी
गीत प्रकार - भावगीत
  
टीप -
• काव्य रचना- १९ जुलै १९२३.
व्योम - आकाश.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.