A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
अलीकडं डोंगर पलीकडं डोंगर

अलीकडं डोंगर पलीकडं डोंगर
मामाच्या गावाला

गाईगुरानं भरलाय गोठा
दह्यादुधाचा नसतोय तोटा
बाजरी ज्वारी पिकतिया भारी
मामाच्या गावाला

त्या गावाजवळ जेजुरी
तिथं नांदतो देव मल्हारी
त्याचं रहाणं शिखरावरी
त्याला नवलाख पायरी
वाघ्या मुरळी भंडारा उधळी
खंडोबा या देवाला

आले आले उन्हाळी दिन
चैत्र पुनवेचं चांदणं
दारी पोरं खेळतील छान
आणि दमून म्हणतील गाणं
महिन्याची सुट्टी शाळेला बुट्टी
सांगूया गोष्टी मामाला

माझ्या मामाचा तो संसार
मामी दिसते चंद्राची कोर
माझ्या मामीच्या अंगणात पोरं
जणू झाडाला लागल्यात बोरं
शिवारी सगळं मोत्याचं आगळं
पिकतंय्‌ वर्षावर्षाला

मामा हाकितो डौलात मोट
मामी पाण्याला दाविते वाट
येता दिसं माथ्यावर नीट
होते न्याहरीला दोघांची भेट
नदीच्या काठी आमराई मोठी
आलीया मोहराला
मोट - विहिरीतून पाणी काढण्याचे मोठे पात्र.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.