A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
अलीकडं डोंगर पलीकडं डोंगर

अलीकडं डोंगर पलीकडं डोंगर
मामाच्या गावाला

गाई-गुरानं भरलाय गोठा
दह्यादुधाचा नसतोय तोटा
बाजरी-ज्वारी पिकतिया भारी
मामाच्या गावाला

त्या गावाजवळ जेजुरी
तिथं नांदतो देव मल्हारी
त्याचं रहाणं शिखरावरी
त्याला नवलाख पायरी
वाघ्या-मुरळी भंडार उधळी
खंडोबा या देवाला

आले आले उन्हाळी दिन
चैत्र पुनवेचं चांदणं
दारी पोरं खेळतील छान
आणि दमून म्हणतील गाणं
महिन्याची सुट्टी शाळेला बुट्टी
सांगूया गोष्टी मामाला

माझ्या मामाचा तो संसार
मामी दिसते चंद्राची कोर
माझ्या मामीच्या अंगणात पोरं
जणू झाडाला लागल्यात बोरं
शिवारी सगळं मोत्याचं आगळं
पिकतंय्‌ वर्षावर्षाला

मामा हाकितो डौलात मोट
मामी पाण्याला दाविते वाट
येता दिसं माथ्यावर नीट
होते न्याहरीला दोघांची भेट
नदीच्या काठी आमराई मोठी
आलीया मोहराला
मोट - विहिरीतून पाणी काढण्याचे मोठे पात्र.

 

This 👇 player works on all android and iOS devices also
  धर्मदास मोहिते