A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
अंबिका माया जगदीश्वरी

पाहुणी आली माझ्या घरी
अंबिका माया जगदीश्वरी

या डोळ्यांच्या दोन रांजणी
पस्ताव्याचे भरले पाणी
त्या पाण्याने न्हाऊ घालिते बसवुन पाटावरी

रक्तामधले इमान बळकट
त्याचा भाळी भरिते मळवट
भलेपणाची फुले ठेविते वाकुन पायावरी

चुका-चाकवत केली भाजी
भावभक्तीची भाकर ताजी
लेक दरिद्री तुझी विनविते आई भोजन करी

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.