A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
अनुपमा

दिवस कसे हे उगवून येती, आयुष्याला कवेत घेती
अवचित येतो वादळवारा, पसरूनी जातो दु:ख पसारा
ओंजळीतला दिवा फडकतो अंधाराला छेदत जातो
जगण्यासंगे धुमसत जाई आयुष्याची एक लढाई
अनुपमा.. अनुपमा..
गीत - दिपेन
संगीत - अशोक पत्की
स्वर- साधना सरगम
गीत प्रकार - मालिका गीते
  
टीप -
• शीर्षक गीत, मालिका- अनुपमा, वाहिनी- मी मराठी.