A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
अपुरे माझे स्वप्‍न राहिले

अपुरे माझे स्वप्‍न राहिले
का नयनांनो जागे केले?

ओळख तुमची सांगुन स्वारी
आली होती माझ्या दारी
कोण हवे हो? म्हणता त्यांना
दटावून मज घरात नेले

बोलत बसता वगळून मजला
गुपित चोरटे ऐकु कशाला?
जाण्याचा ते करुनी बहाणा
गुपचूप माझ्या मनात लपले

नीज सुखाची तुम्हा लागली
मंद पाउली स्वारी आली
गोड खळीने चहाडी केली
अधरासी नच बोलु दिले
चहाडी - चुगली, लावालावी.

 

This 👇 player works on all android and iOS devices also
  आशा भोसले