A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
अशी ही थट्टा

बरी नव्हे थट्टा, बरी नव्हे थट्टा, बरी नव्हे थट्टा
भलभल्यास लाविला बट्टा, अशी ही थट्टा

ब्रह्मदेव त्रैलोक्याला शोधी
थट्टेने हरवली बुद्धी
केली नारदाची नारदी
अशी ही थट्टा

थट्टा दुर्योधनानं हो केली
पांचाळी सभेत गांजिली
गदाघावे मांडी फोडिली
अशी ही थट्टा

थट्टेने दुर्योधन मेला
भस्मासुर भस्म की हो झाला
वालीही मुकला प्राणाला
अशी ही थट्टा

थट्टा रावणाने त्या केली
सोन्याची लंका बुडविली
थट्टा ज्याची त्यास भोवली
बरी नव्हे थट्टा

थट्टेतून सुटले चौघेजण
शुक, भीष्म आणि हनुमान
चौथा कार्तिकस्वामी जाण
त्याला नाही बट्टा

एका जनार्दन सर्वांला
थट्टेला भिऊन तुम्ही चाला
नाहीं तर नरककुंडाला
अशी ही थट्टा
गीत-
संगीत -
स्वर - शाहीर साबळे
गीत प्रकार - लोकगीत संतवाणी
गांजणे - छळणे, जाचणे.
थट्टा - उपहास.
बट्टा - कलंक.
मूळ स्वरुपात-

अशी ही थट्टा । भल्याभल्यासि लाविला बट्टा ॥१॥

ब्रह्मदेव त्रैलोक्याला शोधी । थट्टेने हरविली बुद्धी ।
केली नारदाची नारदी । अशी ही थट्टा ॥२॥

थट्टा दुर्योधनाने केली । पांचाळी सभेमाजि गांजिली ।
गदाघायें मांडी फोडिली । अशीही थट्टा ॥३॥

थट्टा गेली शंभूपाशी । कलंक लागला चंद्रासी ।
भगे पीडिले इंद्रासी । अशी ही थट्टा ॥४॥

थट्टेने मेला दुर्योधन । भस्मासूर गेला भस्म होऊन ।
वालीही मुकला आपुला प्राण । अशी ही थट्टा ॥५॥

थट्टा रावणाने केली । नगरी सोन्याची बुडविली ।
थट्टा ज्याची त्यास भोवली । बरी नव्हे थट्टा ॥६॥

अरण्यांत होता भृगु ऋषी । थट्टा गेली त्याचेपाशीं ।
भुलवुनी आणिला अयोध्येस । बरी नव्हे थट्टा ॥ ७ ॥

विराटराजाचा मेहुणा । नाम तयाचें कीचक जाणा ।
त्याणें घेतलें बहुतांचे प्राणा । बरी नव्हे थट्टा ॥८॥

थट्टेपासून सुटले चौघेजण । शुक, भीष्म आणि हनुमान ।
चौथा कार्तिकस्वामी जाण । त्याला नाही बट्टा ॥९॥

एका जनार्दन ह्मणे सर्वाला । थट्टेला भिऊन तुह्मी चाल ।
नाईतर नेईल नरककुंडाला । अशी ही थट्टा ॥१०॥