A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
औंदा लगीन करायचं (२)

पुनव पुसाची आली आता
साल सोळावं सरायचं
कुठवर चोरून फिरायचं.. औंदा लगीन करायचं!

आई कोण? बाबा कोण?
साक्षीदार पाहिजेत तीन
रस्त्यावरचं धरायचं
कुठवर चोरून फिरायचं.. औंदा लगीन करायचं!

सरकारात जाऊन, नावगाव लिहून
पाच रुपये तिथं भरायचं
साल सोळावं सरायचं
कुठवर चोरुन फिरायचं.. औंदा लगीन करायचं!

न्हाई मांडव, नको वर्‍हाड
पहिल्या रातीत नवं बिर्‍हाड
एकमेकांमधी मुरायचं
कुठवर चोरुन फिरायचं.. औंदा लगीन करायचं!