A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
अवंतिका

सुख आणिक दु:ख यांना सांधते आहे
जीवनाशी ती कधीची भांडते आहे
दोन डोळ्यांनी मुक्याने बोलताना ती
वेगळे काहीतरी बघ सांगते आहे

जीवनाचे एक गाणे गात जाताना
वेगळीशी चाल त्याची बांधते आहे
जीवनासाठी जणू ही अकस्मिता
सूख आणिक दु:खवेडी, अवंतिका

उगवले आहे इथे हे झाड पाण्याचे
आसवांना तीच वेडी सांडते आहे
जीवनासाठी जणू ही अकस्मिता
सूख आणिक दु:खवेडी, अवंतिका !
गीत - सौमित्र
संगीत - नरेंद्र भिडे
स्वर- विभावरी आपटे-जोशी
गीत प्रकार - मालिका गीत
  
टीप -
• शीर्षक गीत, मालिका- अवंतिका, वाहिनी- झी मराठी.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.