A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
बाळा माझ्या नीज ना

जो जो गाई, अंगाइ गाते
बाळ माझ्या नीज ना!

ज्योत मंदावली
पेंगते साउली
पानोपानी वारा हलेना
बाळा माझ्या नीज ना!

पाऊलचाळा
घुंगूरवाळा
का नीज नाही राजा तुला?
इवल्या पापण्या शिणल्या ना?
बाळा माझ्या नीज ना!

डोळे फुलांचे मिटलेत बाई
ओठांत दाटून ये जांभई
बाळास माझ्या आता निजू द्या
काऊचिऊ या सारे उद्या!
बाळा माझ्या नीज ना!
गीत- शान्‍ता शेळके
संगीत - हेमंत भोसले
स्वर - आशा भोसले
गीत प्रकार - भावगीत