A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
बाळा माझ्या नीज ना

जो जो गाई, अंगाई गाते
बाळ माझ्या नीज ना !

ज्योत मंदावली
पेंगते साउली
पानोपानी वारा हलेना
बाळा माझ्या नीज ना !

पाऊलचाळा
घुंगूरवाळा
का नीज नाही राजा तुला?
इवल्या पापण्या शिणल्या ना?
बाळा माझ्या नीज ना !

डोळे फुलांचे मिटलेत बाई
ओठांत दाटून ये जांभई
बाळास माझ्या आता निजू द्या
काऊचिऊ या सारे उद्या !
बाळा माझ्या नीज ना !
गीत - शान्‍ता शेळके
संगीत - हेमंत भोसले
स्वर- आशा भोसले
गीत प्रकार - भावगीत

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.