A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
बाळांनो ऐका थोडें

बाळांनो ऐका थोडें
करा उजळणी, म्हणा परवचा, पाठ करा हे पाढें

एकी एक, दुर्रकी दोन
जगांत आहे एकच ईश्वर, सूर्य-चंद्र तें दोन
सूर्य-चंद्र जणू रथांत बसले त्यास पांढरे घोडें
बाळांनो ऐका थोडे

तीरकी तीन, चौकी चार
झेंडा तिरंगी अपुला दावी मार्ग हीताचें चार
समता-प्रीती-शांती-नीतीनें वागा तुम्ही जागापुढें
बाळांनो ऐका थोडे

पांचीं पांच, साही सहा
बोटे पांच ती हातास एकां, अण्याचे पैसे सहा
चार अण्याचे पंचविस पैसे तुम्ही सोडवा कोडे
बाळांनो ऐका थोडे

सातीं सात, आठीं आठ
सात रंग ते इंद्रधनुचें, छत्रीस काड्या आठ
वीज चमकुनी पाऊस पडतां भरती नालें-ओढें
बाळांनो ऐका थोडे

नववी नऊं, दाही दहा
नवरत्‍नांचा हार जसा तो दिशांत फिरला दहा
शिका दहाचे धडें नि लावा विज्ञानाची झाडें
बाळांनो ऐका थोडे
गीत -
संगीत -
स्वर- शाहीर साबळे
गीत प्रकार - स्फूर्ती गीत

 

Print option will come back soon