A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
बांधले मी बांधले इंद्राचे तोरण

बांधले मी बांधले इंद्राचे तोरण बांधले
शिंपण घातले चाफ्याचे शिंपण घातले

उन्हाचे पाटव नेसले, टाकले
वार्‍याचे पैंजण घातले, फेकले
डोळ्यांत काजळ, केवडा अत्तर
लावले, पुसले

हर्षाचे हिंदोळे सोडले, बांधले
मयूर मनाचे रुसले, हासले
हिंदोळे हर्षाचे, मयूर मनाचे
हासले, नाचले

दिसला, लपला चकोर मनाचा
फुलला, ढळला बहर चंद्राचा
लामण सूर्याचा, श्रावण नेत्राचा
विझले, तेवले
गीत - इंदिरा संत
संगीत - भास्कर चंदावरकर
स्वर- आशा भोसले
चित्रपट - सर्वसाक्षी
गीत प्रकार - चित्रगीत
चकोर - चांदणे हेच ज्याचे जीवन असा एक पक्षी.
हिंदोल (हिंडोल) - झुला, झोका.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.