A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
बांधले मी बांधले इंद्राचे तोरण

बांधले मी बांधले इंद्राचे तोरण बांधले
शिंपण घातले चाफ्याचे शिंपण घातले

उन्हाचे पाटव नेसले टाकले
वार्‍याचे पैंजण घातले फेकले
डोळ्यांत काजळ केवडा अत्तर
लावले पुसले

हर्षाचे हिंदोळे सोडले बांधले
मयूर मनाचे रुसले हासले
हिंदोळे हर्षाचे मयूर मनाचे
हासले नाचले

दिसला लपला चकोर मनाचा
फुलला ढळला बहर चंद्राचा
लामण सूर्याचा श्रावण नेत्राचा
विझले तेवले
गीत- इंदिरा संत
संगीत - भास्कर चंदावरकर
स्वर - आशा भोसले
चित्रपट- सर्वसाक्षी
गीत प्रकार - चित्रगीत
चकोर - चांदणे हेच ज्याचे जीवन असा एक पक्षी.
हिंदोल (हिंडोल) - झुला, झोका.

 

Random song suggestion
This 👇 player works on all android and iOS devices also
  आशा भोसले