A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
बरस रे घना

बरस रे घना
तूच आज शमवी तृषीत माझिया मना

पवन अति दाहक हा
छळी मजला तूच पहा
रात्र रात्र लोचनांत नीज येईना

चिंब चिंब भिजव मला
झुलवीत तारुण्य झुला
तुजवाचून जाणी कोण सर्व वेदना
तृषा - तहान.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.