A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
बेचैन हळव्या लाटा

बेचैन हळव्या लाटा शोध घेतात कुणाचा
नर्म रेतीत पसारा ह्या निराकार ठश्यांचा

सांज शकुनाने भारल्या मौन माडांच्या सावल्या
गीत गातात कुणाचे? ठाव घेतात मनाचा
शोध घेतात कुणाचा

शुभ्र तार्‍यांचा काफिला, दूर जाताना बोलला
सांगता हीच निशेची, हाच प्रारंभ उद्याचा
भास सांभाळ धुक्याचा
गीत - वैभव जोशी
संगीत - अवधूत गुप्‍ते
स्वर- वैशाली सामंत
अल्बम - माझी गाणी
गीत प्रकार - भावगीत
सांगता - पूर्णता.