A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
बेधुंद या आसमंतात झाले

बेधुंद या आसमंतात झाले बेधुंद सारे तराणे
सजणा तुझ्यासवे!
ही रात, प्रीत मोहरून गीत ये नवे
गीत ये नवे!

बेहोश वारा असा हा, गंधीत झाल्या दिशा
किती आठवणी मनी साठवुनी
आली शृंगारवेडी निशा ही
या अंबरात तेज न्हात तेवती दिवे
तेवती दिवे!

लाटांवरी चांदण्यांचा दाटून आला थवा
झुले पाण्यावरी फुलवेडी परी
प्रीतरंगात ही रंगलेली
पानांत वाट शोधितात धुंद काजवे
धुंद काजवे!