A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
बेइमान झालो पुरा पुरा

बेइमान झालो पुरा पुरा, मी देशाचा अपराधी खरा !

भारतमातेचे हे प्यारे, स्वातंत्र्याचे उज्ज्वल तारे
बंदिवान मी केले सारे, मज क्षमा करा हो क्षमा करा !

मी परक्यांचा सेवक बनलो, आईला अन्‌ भार जाहलो
मीठ खाऊनि हराम झालो, ही खंत जाळिते आज उरा !

हृदय जरी हे पाषाणाचे, नाहीं पण तें निर्दय साचे
भयाण रात्री एकान्‍तीचे, ते ढाळी आसवांच्या धारा !

हे देवांनो ! गगनामधुनि, लाख चांदण्यांच्या डोळ्यांनी
नका नका हो बघू रागानी, तो शाप जरा आवरुनी धरा !

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.