A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
भातुकली उधळली अचानक

भातुकली उधळली अचानक
रुसे बाहुला खिन्‍न बाहुली
भातुकली उधळली..

पाटालागी पाट लावुनी
चूलबोळकी त्यास मांडुनी
खेळ खेळता एक दिलानी
अर्ध्यावरती दृष्ट लागली..

पातक देवा गतजन्मीचे
या जन्मी का भोगायाचे
दूषण लागुनी अभिसाराचे
सुवासिनीची गणिका ठरली..

संसाराच्या राज्यामधली
अखेर राणी दासी ठरली
गीत भैरवी गाऊ लागली
पूर्वरात्रीला मैफल उठली..
गणिका - वेश्या.