A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
भाऊबीजेला आला माझा

भाऊबीजेला आला माझा भाऊ घरी

अंगासी सुगंधी उटणे लावू
भाऊरायाला न्हाऊ घालू
पहाटेच्या मंगल वेळी शोभा न्यारी

चंदनी पाट वरी चांदीचे ताट
रांगोळीची नक्षी दाट
संगती सुगंधी थाट
आनंदे चाखू दे बाई मेजवानीची माधुरी

चंद्र बिजेचा गगनी आला
दीप कुळाचा भाऊ सजला
ओवाळाया आनंदाने मी ग त्याला
माझ्या ग आरतीत देई मोतीयांच्या सरी

 

Print option will come back soon