A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
भावविकल ओठावर

भावविकल ओठावर शब्द मूक जाहले
आर्त धुंद गीतांतिल सूर सूर संपले!

नवरंगी चित्र एक मोहरले लोचनांत
आली बहरून रम्य प्रीतीची चांदरात
त्या फुलल्या पुनवेचे बिंब कुठे लोपले?

श्वासांनी रेखियली स्वप्‍नबावरी कथा
गंधाने थरथरली मुग्ध लाजरी लता
त्या गंधित बहराचे विश्व आज भंगले!

जळणार्‍या हृदयाला समजावू सांग कसे?
मिटवू मी सांग सखे फुलले फूल कसे?
अपुले ते गुज अतां आसवांत साठले!
आर्त - दु:ख, पीडा.
गुज - गुप्‍त गोष्ट, कानगोष्ट.
लता (लतिका) - वेली.
विकल - विव्हल.

 

Random song suggestion
  उषा अत्रे-वाघ, सुधीर फडके