A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
भुकेला भक्तीला भगवान

रुद्राक्षांच्या नकोत माळा, नको त्रिकाळी स्‍नान
भुकेला भक्तीला भगवान

सेवून कण्या तो विदुराचा सौंगडी
त्या सुदाम्याचिया पोह्यांची आवडी
भावभक्तिचे तया आवडे एकच तुलसीपान

जो जेवु घालतो नामदेव विठ्ठला
दामाजीसाठी धेड हरी जाहला
जनी संगती दळितो, त्याला भक्तांचा अभिमान

एकनाथा सदनी विठ्ठल भरितो घडे
तुकयाची भोळी भक्ती त्या आवडे
वारकर्‍यांसह नाचू लागे भजनातही भगवान
धेड - अतिशूद्रांतली जात.
विदुर - विचित्रवीर्याच्या अंबिकानामक भार्येच्या दासीला व्यासापासून झालेला पुत्र. हा नि:पक्षपाती, न्यायी व शहाणा होता.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.