A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
भुकेला भक्तीला भगवान

रुद्राक्षांच्या नकोत माळा, नको त्रिकाळी स्‍नान
भुकेला भक्तीला भगवान

सेवून कण्या तो विदुराचा सौंगडी
त्या सुदाम्याचिया पोह्यांची आवडी
भाव-भक्तिचे तया आवडे एकच तुलसी-पान

जो जेवू घालतो नामदेव विठ्ठला
दामाजीसाठी धेड हरी जाहला
जनी संगती दळितो, त्याला भक्तांचा अभिमान

एकनाथा सदनी विठ्ठल भरितो घडे
तुकयाची भोळी भक्ती त्या आवडे
वारकर्‍यांसह नाचू लागे भजनातही भगवान