A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
बोलत नाही वीणा

बोलत नाही वीणा
दुर्दैवाने मुकी जाहली अमृतवाही रसना

कुठले वादन तुटता तारा, कुठले सुस्वर काना
कुठले कूजन सोडून जाता कोकिल हिरव्या राना

काष्ठाच्या कायेत अचेतन सूर ओतिती प्राणा
त्या प्राणांचे सूर शोषणे व्यसन लागले मरणा

तारा जुळता स्वरांत मिळता, दुःखासही ये करुणा
जिवाला संगीत पोचवी चिरंतनाच्या चरणा
गीत - शांताराम आठवले
संगीत - राम कदम
स्वर- सुधीर फडके
चित्रपट - पडदा
गीत प्रकार - चित्रगीत
कूजन - आवाज.
काष्ठ - लाकूड / सर्पण.
रसना - जीभ / चव.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.