A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
चांद तू नभातला नि

चांद तू नभातला नि
बावळा चकोर मी
गुलाम होउनी तुझा उभा तुझ्या समोर मी

तू चंचला तू कामिनी
तू पद्मिनी तू रागिणी
तनामनात माझिया तुझी सदैव मोहिनी

उरात श्वास कोंडतो
उगा अशी नको रुसू
शोधू सांग नेमके कुठे प्रिये तुझे हसू

तू प्रेमला तू शामला
तू कोमला तू दामिनी
वेंधळा जरी, तरी तुझाच चित्तचोर मी

पहाट तू ग मल्मली
कोवळ्या उन्हातली
मधाळ गोड शिरशिरी शहारल्या मनातली

तू रोहिणी तू मानिनी
सखे तू चैत्र यामिनी
मेघ पावसाळी तू नि चिंब चिंब मोर मी
चकोर - चांदणे हेच ज्याचे जीवन असा एक पक्षी.
दामिनी - सौदामिनी, आकाशात चमकणारी वीज.
यामिनी - रात्र.

 

Print option will come back soon