A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
चांद तू नभातला नि

चांद तू नभातला नि
बावळा चकोर मी
गुलाम होउनी तुझा उभा तुझ्या समोर मी

तू चंचला तू कामिनी
तू पद्मिनी तू रागिणी
तनामनात माझिया तुझी सदैव मोहिनी

उरात श्वास कोंडतो
उगा अशी नको रुसू
शोधू सांग नेमके कुठे प्रिये तुझे हसू

तू प्रेमला तू श्यामला
तू कोमला तू दामिनी
वेंधळा जरी, तरी तुझाच चित्तचोर मी

पहाट तू ग मल्मली
कोवळ्या उन्हातली
मधाळ गोड शिरशिरी शहारल्या मनातली

तू रोहिणी तू मानिनी
सखे तू चैत्र यामिनी
मेघ पावसाळी तू नि चिंब चिंब मोर मी
गीत - गुरु ठाकूर
संगीत - अजित-समीर
स्वर- स्वप्‍नील बांदोडकर
चित्रपट - संदूक
गीत प्रकार - चित्रगीत, शब्दशारदेचे चांदणे
चकोर - चांदणे हेच ज्याचे जीवन असा एक पक्षी.
दामिनी - सौदामिनी, आकाशात चमकणारी वीज.
पद्मिनी - कमळीण, कमळयुक्त तळे / स्‍त्रियांच्या चार जातींपैकी प्रथम आणि सर्वोत्तम जात / स्‍त्रियांचे एक नाव.
यामिनी - रात्र.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.