A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
चांदण्यात चालू दे

चांदण्यात चालू दे मंद नाव नाविका
तरंगती जळावरी संथ चंद्र-चंद्रिका

तूच साथ दे मला
तूच हात दे मला
तूच ने तुझ्यासवे मंत्रमुग्ध बालिका

भाव जे असावले
तुझ्यात ते विसावले
नकोस होऊ रे कधी संगतीस पारखा
असावणे - अश्रुयुक्त होणे.
चंद्रिका - चांदणे.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.