A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
चंदाराणी चंदाराणी का ग

चंदाराणी, चंदाराणी, का ग दिसतेस थकल्यावाणी

शाळा ते घर, घर ते शाळा, आम्हा येतो कंटाळा
रात्रभर तू चालचालसी, दिवसा तरी मग कोठे निजसी?

वारा-वादळ छप्पन वेळा, थारा नाही आभाळा
कसा गडे तू तोल राखसी, पुढती पुढती पाय टाकिसी

काठी देखिल नसते हाती, थोडी नाही विश्रांती
चढसी कैसी, कशी उतरसी, निळ्या डोंगरी अखंड फिरसी

वाडा घरकुल घरटे नाही, आई नाही अंगाई
म्हणुनीच का तू अवचित दडसी, लिंबामागे जाऊन रडसी

 

This 👇 player works on all android and iOS devices also
  आशा भोसले