A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
चांदोबा चांदोबा भागलास का

चांदोबा चांदोबा भागलास का?
निंबोणीच्या झाडामागे लपलास का?
निंबोणीचे झाड करवंदी,
मामाचा वाडा चिरेबंदी !

आई-बाबांवर रुसलास का?
असाच एकटा बसलास का?
आता तरी परतुनी जाशील का?
दूध न्‌ शेवया खाशील का?

आई बिचारी रडत बसेल
बाबांचा पारा चढत असेल !
असाच बसून राहशील का?
बाबांची बोलणी खाशील का?

चांदोबा, चांदोबा कुठे रे गेलास?
दिसता दिसता गडप झालास !
हाकेला 'ओ' माझ्या देशील का?
पुन्हा कधी आम्हांला दिसशील का?
चिरेबंदी - मजबूत

 

  आशा भोसले, वर्षा भोसले, श्रीकांत