A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
चंद्र तोच अन्‌ तेच तारे

चंद्र तोच अन्‌ तेच तारे, तीच चांदणी रात
तू मी होतो परंतु नव्हती त्या रातीची बात

निशिगंधाचा सुंगंध उधळित तसाच आला वारा
अंगाला ग अंग लागता तसा ग फुलला शहारा
गळ्यात माझ्या तसाच प्‍यारा तुझा गोरटा हात
परंतु नव्हती मादकतेची सळसळ बिजली त्यात

त्याच तरूतळी किरण-सावल्या लपंडाव खेळे
तशीच अपुली नजर मिळवणी, तसेच हसले डोळे
भावगीत तू तेच गाइले त्याच रंग-रागात
परंतु नव्हते हृदय उतरले तुझ्या गोड गाण्यात