A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
चिंधी बांधिते द्रौपदी

चिंधी बांधिते द्रौपदी हरीच्या बोटाला !
भरजरी फाडुन शेला
चिंधी बांधिते द्रौपदी हरीच्या बोटाला

बघून तिचा तो भाव अलौकिक
मनी कृष्णाच्या दाटे कौतुक
कर पाठीवर पडला आपसुख
प्रसन्‍न माधव झाला
चिंधी बांधिते द्रौपदी, हरीच्या बोटाला !

म्हणे खरी तू माझी भगिनी
भाऊ तुझा मी दृपदनंदिनी
साद घालिता येईन धावुनी
प्रसंग जर का पडला
चिंधी बांधिते द्रौपदी हरीच्या बोटाला !

प्रसंग कैसा येईल मजवर
पाठीस असशी तू परमेश्वर
बोले कृष्णा दाटून गहिवर
पूर लोचना आला
चिंधी बांधिते द्रौपदी, हरीच्या बोटाला !
गीत - ग. दि. माडगूळकर
संगीत - सुधीर फडके
स्वर- आशा भोसले
चित्रपट - झेप
गीत प्रकार - चित्रगीत, हे श्यामसुंदर
कृष्णा - द्रौपदी.
नंदिनी - कन्या.