A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
दैव जाणिले कुणी

दैव जाणिले कुणी?
लवांकुशाचा हलवी पाळणा वनी वाल्मिकी मुनी

मृग सोन्याचा जगी असंभव
तरीही तयाला भुलले राघव
श्रीरामाला चकवून गेल्या शक्ती मायाविनी

आपदमस्तक विशुद्ध सीता
पतिव्रता ती मूर्त देवता
पतितपावने तिला त्यागिली, तशात ती गर्भिणी

राजपुत्र जे नृपती उद्याचे
शिशुपण त्यांचे दीनपणाचे
रत्‍नकंदुका जागी हाती मातीची खेळणी
गीत - ग. दि. माडगूळकर
संगीत - वसंत देसाई
स्वर- लता मंगेशकर
चित्रपट - मोलकरीण
गीत प्रकार - चित्रगीत
कंदुक - चेंडू.
नृपति - राजा.