A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
देह शुद्ध करुनी

देह शुद्ध करुनी भजनीं भजावे ।
आणिकांचे नाठवावे दोष-गुण ॥१॥

साधनें समाधी नको पां उपाधी ।
सर्व समबुद्धी करी मन ॥२॥

ह्मणे जनार्दन घेई अनुताप ।
सांडी पां संकल्प एकनाथा ॥३॥
रचना-संत एकनाथ
संगीत - कमलाकर भागवत
स्वर - सुमन कल्याणपूर
गीत प्रकार - संतवाणी

 

Random song suggestion
  सुमन कल्याणपूर