A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
देते तुला हवे ते

देते तुला हवे ते, देते दहा दिशा रे
नेऊ नकोस माझी ही एवढी तृषा रे

हे मेघ घेउनी जा जे कोष अमृताचे
हा मोर राहु दे तू त्यांचा परि पिसा रे
जा चंद्र घेउनी हा मज वाट दावणारा
संपेल चांदणीचा अभिसार हा कसा रे?

घे अंग कांचनाचे, घे रंग कुंतलांचे
हृदयात या सलू दे दु:खाचिया कुसा रे
घे एवढे, सभोवती मी राहणार नाही
होईन अमर परि मी पिउनी अशा विषा रे
गीत - वसंत निनावे
संगीत - दत्ता डावजेकर
स्वर- अपर्णा मयेकर
गीत प्रकार - भावगीत
अभिसार - ठरविलेल्या जागी (प्रियकराचे) भेटणे किंवा अशी जागा.
कुंतल - केस.
कांचन - सोने.
तृषा - तहान.
पिसे - वेड.