A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
देवाघरचे ज्ञात कुणाला

देवाघरचे ज्ञात कुणाला विचित्र नेमानेम?
कुणी रखडती धुळीत आणिक कुणास लाभे हेम

मी निष्कांचन, निर्धन साधक
वैराग्याचा एक उपासक
हिमालयाचा मी तो यात्रिक
मनात माझ्या का उपजावे संसाराचे प्रेम?
कांचन - सोने.
हेम - सोने.

 

Print option will come back soon