A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
धरणी आईची माया

धरणी आईची माया
कशी जाईल वाया?
लई दिवसानं, लई नवसानं
लागलंय आभाळ गाया

वैशाख-वणवा सरला हो
मृगाचा पाऊस झरला हो
देवाची किरपा झाली
ही सुखात काया न्हाली

झुळझुळ पाणी पाटात
सुख मावंना पोटात
फुलून काळिज आलं
अन्‌ हिरवं लेणं ल्यालं

घामाचं झालं मोती हो
लाखाची दौलत हाती हो
खळ्यांत पडली रास
आता सोन्याचा खाऊ घास
खळे - शेत.