A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
धरणी मुकली मृगाच्या

धरणी मुकली मृगाच्या पावसाला
सुख माझे हरपले, कुठे शोधू ग भावाला?

अनंत गगनी तारका अगणित
तसे आठवू भावांचे गुण किती असंख्यात.

चंद्राचे प्रतिबिंब गंगेच्या प्रवाहात
भावाची रम्य मूर्ती उभी माझ्या मानसात.

देवाच्या देवळात गोड सनई वाजते
भाऊरायाची प्रेमळ हाक अंगणात येते.

वार्‍याची झुळूक आणी सुगंध फुलांचा
सांग जिवाच्या मैत्रिणी गोड निरोप भावाचा.

 

Print option will come back soon