A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
धिनक धिताम्‌ ढोलक बोले

धिनक धिताम्‌ ढोलक बोले मनातले बोल ग
विझता विझता रातीला पडे पैंजणांची भूल ग

पुनव रातीला जागर चाले
आभाळावरती चांदण झुले
झुलत झुलत गळून जाती मनातले सल ग

रात साजरी रात जागवी
आठवणींची रेघ लाघवी
जागत जागत ओटीत यावे प्राजक्ताचे फूल ग

जोगीण धावे जाराच्या मागे
गतकाळाचे पाशवी धागे
धावत धावत विणून जाई प्रारब्धाची वीण ग
गीत -
संगीत -
स्वर-
गीत प्रकार - भावगीत
वीण - वस्‍त्राचे विणकाम.
सल - टोचणी.